Tổng thống Ukraine chuẩn bị ‘kế hoạch chấm dứt chiến tranh’-quy tắc & điều khoản NEW88