Doanh số bán hàng của toàn thị trường ô tô Việt Nam tăng trưởng trở lại