Mỗi tháng, 19,9 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay lại hoạt động-NEW88 nhap code