Công bố điểm chuẩn vào lớp 10 TP.HCM ngày 3/7-NEW88 có phải app sập không