Cao thủ Trung Quốc học võ trên mạng, mơ đóng phim để thoát nghèo