Khán giả nổi da gà với diễn xuất của Lương Thu Trang trong cảnh dằn mặt mẹ chồng