3 ngành việc nhẹ, lương cao dành cho nữ giới học giỏi khối ANEW88