Bỏ túi' kinh nghiệm du lịch biển Quỳnh, Nghệ An-NEW88 hoàn trả tức thời