NEW88Những dấu mốc lớn trong quan hệ Việt Nam – Liên bang Nga