Nguyễn Filip bất lực trước siêu phẩm, tuyển Việt Nam thua Iraq